yes, therapy helps!
Убедени хора: 10 общи характеристики

Убедени хора: 10 общи характеристики

Септември 18, 2023

на отстояване Това е ключов стил на комуникация в много аспекти. Да бъдеш асертивен означава това да изразявате правилно мнението си и да защитавате вашата гледна точка, като същевременно зачитате правата на другите , Следователно е необходимо да се комуникира ефективно с други хора, но и с нашето собствено емоционално благополучие.

Тя ни е от полза, защото може да увеличи нашето самочувствие, да ни накара да спечелим уважението на други хора и дори да ни помогне да предотвратим и намалим стреса. За щастие можете да се научите да бъдете асертивни и следователно в днешната статия ние обясняваме това, което характеризира асертивните хора.

Асертивност: 3 основни области

И е, че не всички комуникират упорито, което може да доведе до междуличностни конфликти, които в много случаи биха могли да бъдат избегнати. Асертивността, освен това, това е отношение, което се проявява в това как се застъпваме и как защитаваме нашите права , т.е. в изразяването на нашите чувства, нужди, предпочитания и мнения. Винаги отчитайки мнението на другото лице, като го уважавате и оценявате.


В обобщение, Има три основни стълба на асертивност : самоутвърждаване, изразяване на положителни чувства (похвала, харесване и т.н.) и изразяване на отрицателни чувства (проява на несъгласие или недоволство) по подходящ и уважителен начин.

Характеристики на асертивните хора

Какво характеризира асертивните хора? Следните 10 черти са характерни за асертивните хора. Смееш ли да ги познаваш?

1. Те ​​имат доверие в себе си

Упоритите хора се доверяват и не се страхуват да се покажат по този начин. За разлика от това, опасните хора често слагат черупки и са отбранителни. Освен това хората, които не са уверени, ще позволят на други хора да решат за тях, защото имат сериозни затруднения да покажат своята гледна точка и да кажат "не".


2. Уважавайте мнението на другите

И тъй като тези хора се чувстват уверени, т Те също така могат да приемат мненията и вярванията на другите , Това не означава, че те ги споделят, просто знаят, че всеки има свое собствено мнение.

3. Потвърдете емоциите на другите

Емоционалното валидиране е процес на учене, разбиране и изразяване на приемане на емоционалния опит на друг индивид. Това е ключът, защото подобрява междуличностните взаимоотношения, защото другите чувства разбират какво чувства и подкрепя вербализирането на това, което мисли. Утвърждаващите се хора са експерти при емоционално валидиране на другите, което води до увеличаване на доверието между двамата участници в отношенията.

Можете да научите повече за емоционалното валидиране в нашата статия: "Емоционална проверка: 6 основни съвета за нейното подобряване"

4. Активно слушайте

Убедени индивиди слушат, наистина слушат , Не само това, но те слушат активно. Какво означава това? Е, те обръщат внимание не само на това, което казва другият, а на това, което чувстват и какво изразяват емоционално. Това се постига с правилен контакт с окото, без да се прекъсват другите хора и емоционално да се валидира другият събеседник, за да се потвърди, че са получили правилно вербалната и невербалната информация.


Препоръчителна статия: "Активно слушане: ключът към комуникацията с другите"

5. Те се познават

Утвърждаващите се хора познават себе си и знаят пътя, който следват в живота , Те са съзнателни хора, които имат голямо самочувствие. Разбират емоциите си, за да не се страхуват от тях.

6. Те са безусловно приети

Един от ключовете за самочувствие е, че те не мислят за това, което другите мислят за тях. Това се случва, защото те са приети, както са и следователно те се отварят към другите, без да се очакват нищо в замяна. Те имат голяма вътрешна сила и това им позволява да бъдат по-успешни в живота си.

7. Те избират своите приятели

Този тип хора обикновено избират кой ще ги придружи в пътуването им през живота , Най-малкото, доколкото е възможно, те остават далеч от токсични хора, защото позволяват на тези, които наистина заслужават да бъдат техните приятели, да влязат в живота си.

8. Те знаят своите ограничения, но се борят с цялата си сила

Освен да приемат безусловно, те също приемат своите ограничения , Сега тези хора се борят с цялата си сила, за да реализират своите желания, защото са верни на своите идеали. Това ги прави ангажирани хора. За да приемете другите, първо трябва да приемете себе си.

9. Те знаят как да регулират емоциите си

Знаейки как да регулираме емоциите и да имаме голям емоционален контрол е определящ фактор, когато се свързваме с другите. И асертивните хора знаят как правилно да разбират и управляват чувствата си и тези на другите ... Това им позволява да знаят какво се нуждае от другия човек и да адаптират тона и съобщението си към обстоятелствата.

10. Конфронирайте спокойно

Поради това, това им помага да се справят спокойно с други хора , Те не изпитват повече тревожност, отколкото когато се отнасят към другите и са в състояние да се справят спокойно с конфликти. Не само това, но и те се учат от неуспехи или успехи, защото знаят, че те са част от живота.


"Legge d'Attrazione: tutto ciò che non ti dicono" - Corso GRATIS di Daniele Penna VERSIONE INTEGRALE (Септември 2023).


Свързани Статии