yes, therapy helps!
Европейските икономически модели в сравнение: политическа и човешка визия

Европейските икономически модели в сравнение: политическа и човешка визия

Юни 27, 2022

На 15 октомври 2014 г. бяха предоставени бюджетите на всяка от държавите, съставляващи еврозоната. Представените икономически данни (отчасти) причиниха бум на основните фондови пазари по света. От друга страна, те са симптом на икономическа стагнация и на липса на важен политически консенсус в Европа (БВП на еврозоната и на Европейския съюз от третото тримесечие на 2014 г. са съответно + 1% и + 1,4% [1]). Тези данни (съсредоточени върху дефицита и публичния дълг) са начини (по-добри или по-лоши) за разглеждане на добрата посока или не на бюджетната политика на държава-членка. Пактът за стабилност и растеж [2], ратифициран от Европейски съвет през 1997 г. [3] той налага пътна карта по сметките на държавите-членки на ЕС. Този модел не е обективен начин за тълкуване на реалността, а субективна интерпретация на нея.


Конфигурирането на европейските договори до голяма степен се възползва от интересите на германската държава n - особено по отношение на паричната политика [4]. Налагането на строга политика "на германците" не означава непременно, че тя ще работи на друга територия с различни реалности. Но немският модел, почти съвършен във въображаемата на институциите и държавите-членки (и гражданите), напоследък изглежда отслабва или поне перспективите за икономически растеж [5]. Тази дезинфлация - около 0,7% от БВП - неизбежно води до съживяване на инфраструктурата в региона на Индия [6].

Това се обяснява, защото икономическите модели на всяка държава се разглеждат като алтернатива на критериите за обезкуражена германска икономика. Франция е най-добре позиционираната държава да поставя под въпрос политиките на строгост , въпреки че Европейският съюз гласува в този конкурс - Комисията може да санкционира правителства, които не спазват пакта, създаден през 1997 г. [7]. В края на краищата Германия на Меркел тя създава твърдост - особено в бюджетната област - на ЕС, която му носи важна отговорност. Налагането на своя икономически модел или друг възстановява териториалните реалности със сериозни последици.


Концептуален подход на икономическите модели и йерархии в европейската рамка

Какви са икономическите модели тогава? в геополитика, икономическите модели са териториална икономическа стратегия, в която някои участници се опитват да убедят или да наложат на други държави определена визия за икономиката и следователно за обществото. Икономическите стратегии се установяват в желанието на икономическата сила (а не толкова на военната сила) да налага контрол над други държави в рамките на глобализацията. Това съперничество напомня - както казахме по друг повод в статията: Катастрофалните последици от Трансатлантическия договор - към това, което Йозеф С. Ней нарича мека сила или меко захранване [8].

От тази гледна точка държавите стават "икономически хищници", за да запазят сравнителните си предимства в икономиката. Тъй като, както казахме, моделът не се адаптира, тъй като расте на вашата територия ("ендогенна"), наложена от другата ("екзогенна"). Държавата "агресор" се възползва от важен икономически наем, ако успее да припише своя начин да види света в други държави, като гарантира, нагоре , способността му да действа като централен прът. Така, под малкото редуциращо обяснение, отидохме към създаването на централни и периферни (или полу-периферни) състояния. Държавните участници са съгласни с начина, по който да се превърне в основна държава, чиято хегемония се поддържа от способността да се получат повече капиталови печалби в движението на капитала. каквото Имануел Валлещайн [ 9], наречена световна икономика [10], в този случай това, което би се превърнало в капиталистическа световна икономика, наподобява реализацията на икономически модел пред останалите.


Глобализацията ще бъде - географски - кристализацията на една или няколко видения: хегемонната американска визия и нейните подчинени европейски държави - Германия, Франция и Обединеното кралство, биха били великите стандарти. Последният, но с по-голяма известност френско-германската двойка, съперник на бъдещето на европейския модел, всеки иска да напусне подписа си. Германия се разглежда като епицентър на Европа със силен подчинен (Франция) , Напротив, Франция вижда Европа, водена от френско-германската двойка, и се опитва да утвърди политическата си власт за нея [11], но може би не тежи по същия начин (засега [12]).

Съперничество около френско-германската двойка

Германският икономически модел идва от ток, който се появява през 30-те години на миналия век, наречен "Ордолиберализъм" или социална пазарна икономика. Това ще се състои от пространство, в което държавата ще определи конкретен ред от общи правила, които да се прилагат, тогава принципът на конкуренцията и свободния пазар за компаниите. В по-голяма или по-малка степен повечето европейски държави прилагат този икономически модел, въпреки че съперничи на френски език. Тази икономическа рамка работи много добре в Германия. Дотолкова, доколкото германската държава, с политика, основаваща се на износа на промишлени продукти с висока добавена стойност, засилва статута си на господство в ущърб на другите държави [13]. Това се стреми да стане фабрика на Европа (и част от света). Другите европейски държави са били ренегати Разгледайте други маршрути, които са видели успеха на Германия (Преместването на европейската промишленост причини много щети, особено в страните от Юга). Но тежестта на Германия е в нейното влияние върху устава и политиката на европейската парична система.

От друга страна, ние сме изправени пред френския модел. Това ще се състои от много по-контролирана (политизирана) социална пазарна икономика. С други думи, това би било либерален модел където намесата на държавата - повече от Германия - гарантира растежа на страната. Държавата е много по-подкрепяща, протекционистка и следователно по-чувствителна към социалните потребности. Но тежестта на Германия в икономиката привлича, пряко или непряко, Франция и всички останали страни, да прилага политики за бюджетна строгост и преструктуриране на пазара.

Какви са последиците от липсата на европейска солидарност?

Както вече споменахме, икономическите модели са икономически стратегии, които в крайна сметка представляват поддръжката на обществото. Принудителните германски (и европейски) строги икономии са принудени да разрушат социалните държави, икономически модели, които са дълбоко вкоренени в някои от европейските страни. Загубата на социален модел е валидна в цяла Европа на солидарността. EВ Испания този процес е много важен и още повече с консервативното правителство на Мариано Раджой който се е потопил дълбоко в диктатите на строги икономии. Проблемът, по наше мнение, не е да се търси растеж на БВП, а да се приспособи към нуждите (здраве, жилища, достойна заетост ...) на хората истинският суверен.

Въпреки това, ако Германия успя да наложи своя модел в останалите европейски държави, неговата хегемония остава по-неясна предвид политическия натиск, упражняван от Франция (с подкрепата на Италия, която е домакин на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС). Толкова много, за да изглежда, че ЕЦБ, МВФ и ЕС се люлеят на позиции по средата между двата действащи лица. Въпреки това, монолитната германска визия премахва едно от големите бреме за възобновяване на икономиката на ЕС.

Библиографски справки:

 • [1] Данни от 5 септември в Евростат
 • [2] На 17 юни 1997 г. в Амстердам беше ратифициран Пактът за стабилност и растеж на държавите-членки, чиито искания бяха насочени към контролиране на прекомерния държавен дефицит (не повече от 3% от БВП) и публичния дълг (в държавния дълг). не се препоръчва повече от 60% от БВП). На 22 и 23 март 2005 г. Европейският съвет публикува подобрение на резолюцията от 1997 г.
 • [3] По време на Европейския съвет от 22 до 23 март 2005 г. министрите на финансите постигнаха политическо споразумение за подобряване на управлението на пакта за стабилност и растеж, ратифициран през 1997 г.
 • [4] "Икономика и Геополитика", Херодоте. Revue de géographie et géopolitique, La découverte, nº 151, 2013, Париж.
 • [5] Германският промишлен отрасъл падна с 4% през август. Прогнозите за германската икономика - от страна на германското правителство и МВФ - също са намалели значително (от приблизителна прогноза от 2% до 1,2% от БВП през 2015 г.). Конюнктурните фактори, както и геополитическите фактори, забавиха немската, европейската и световната икономика.
 • [6] Геополитиката е разбирана като "посочване на конфликт, съперничество на властта на територия, която предполага поне двама герои" (Ив Лакосте).
 • [7] "Брюксел иска отчетите от Франция" ("Bruxelles demand des comptes à la France"), Les Echos, 10/23/14, Париж.
 • [8] "Способността да се повлияе на представите, които лидерите и народите правят за определени норми на поведение или за определени политически ориентации".
 • [9] Иммануел Уолстърщайн е световноизвестен социолог. Той е изследовател в Университета в Йейл, ръководи Центъра Фернан-Браудел в изследването на икономиките, историческите системи и цивилизациите в Университета в Бингхамтън (Ню Йорк). Той също така е изследовател, свързан с Maison des Sciences de l'Homme в Париж, и също така е председател на Международната асоциация по социология.
 • [10] "Световната икономика е израз, използван от повечето икономисти, за да се опише не една интегрирана система на производство, а търговски отношения между държавите." I. Wallerstein.
 • [11] "Икономика и Геополитика", Херодоте. Revue de géographie et géopolitique, La Découverte, nº 151, 2013, Париж.
 • [12] Няколко проучвания предполагат, че германското икономическо тегло ще падне, тъй като неговото население, вече много старо, започва да губи пари. Напротив, високото ниво на здравеопазване по отношение на демографските промени предполага увеличаване на френското песо в европейската икономика.
 • [13] "Икономика и Геополитика", Hérodote. Revue de géographie et géopolitique, La découverte, nº 151, 2013, Париж.
 • [14] //europa.eu/legislation_summaries/glossary/ex ...

PROPAGANDA | FULL ENGLISH VERSION (2012) (Юни 2022).


Свързани Статии