yes, therapy helps!
Значението на поставянето на цели в спортната психология

Значението на поставянето на цели в спортната психология

Февруари 25, 2020

Задайте цели това е стратегия, която помага да се контролират важни психологически аспекти, които влияят на изпълнението на спортист, като внимателен контрол, самочувствие или мотивация. Определянето на реалистични, но амбициозни цели е един от основните методологически ключове в спортната психология.

За тази цел и като се вземат предвид сезона, тренировките или мачовете, треньорът трябва да реши кои са целите, които спортистите ще трябва да достигнат , индивидуално и колективно. Ако целите са реалистични, специфични, измерими, постижими и постигнати с конкретно време, те ще осигурят много предимства за спортистите и екипа.


Маркиране на ясни цели

Целите да посочи посоката, която да следва в работата на треньора и спортистите , Когато не са набелязани ясни цели или целта е твърде висока, се засягат както мотивацията, така и самочувствието. Ето защо един добър подход към целите помага да се укрепят много психологически аспекти и маркира посоката, в която трябва да бъдат насочени усилията.

Също така задайте и цели позволява да се оцени напредъкът в спорта и позволява да се направят промени, когато не са изпълнени изразените очаквания.

Видове цели: цели на резултата и цели на реализацията

За да се определят целите на сезона или мачовете, треньорът (или още по-добре спортният психолог) трябва да разграничи постигане на целите и целите на резултатите .


Цели на резултатите

Целите на изхода се отнасят до колективни и индивидуални резултати които трябва да бъдат постигнати, като например спечелване на лигата, получаване на повече точки и т.н.

Цели на реализацията

От друга страна, целите на реализацията се отнасят до индивидуално и колективно поведение, което спортистите трябва да изпълняват за да постигнете желаните резултати. Например, подобрете контраатаката, доминирайте пропуските с едно докосване или стреляйте повече пъти от различни позиции.

Целите на резултатите са по-полезни за повишаване на интереса на спортистите, но целите за ефективност са по-ефективни, така че спортистите да могат да възприемат, че контролират ситуацията, пред която са изправени. И двата типа цели помагат да се определи посоката, която треньорът и спортистите трябва да следват.


Ползи от постигането на целите

Целите на реализацията имат някои предимства. По-долу са най-важните:

 • Те позволяват на спортистите да установят полезни непредвидени ситуации между собственото си поведение и резултатите.
 • Те акцентират и подсилват поведението на спортистите повече от последствията от това, което правят, което не зависи до голяма степен от тях.
 • Те позволяват по-реалистична оценка на жизнеспособността на целите.
 • Те привличат вниманието на спортистите в собственото си поведение, като приемат по-продуктивен и възнаграждаващ стил на действие.
 • Те позволяват оценката на ефективността по прост и ефективен начин.
 • Те насърчават самочувствието, бдителността и мотивацията на спортистите.

Характеристики на ефективните цели

За да бъдат целите ефективни е необходимо те да отговарят на определени изисквания , защото те могат да бъдат вредни, ако не се адаптират към определени критерии.

Например, ако треньорът определи цели, които са твърде амбициозни и недостижими, ще доведе до отрицателно въздействие на самочувствието на спортистите. За да избегнете това, долу се показват серия от характеристики, които представят ефективни цели :

 • Трябва да определите крайни и междинни цели и да определите крайния срок, за да ги получите
 • Целите трябва да бъдат конкретни и добре дефинирани
 • Целите трябва да бъдат привлекателни, но и реалистични
 • Целите трябва да бъдат предизвикателни, но в същото време да изискват пропорционални разходи
 • При отборните спортове трябва да се създадат колективни и индивидуални цели

How Not To Die: The Role of Diet in Preventing, Arresting, and Reversing Our Top 15 Killers (Февруари 2020).


Свързани Статии