yes, therapy helps!
Сенека: биография на известния стоически философ

Сенека: биография на известния стоически философ

Февруари 25, 2020

Лусио Аннео Сенека е един от най-представителните философи на школата на стоицизма , особено от по-късния етап на развитие. Той е бил една от най-важните философи фигури в Римската империя и е възстановен до днес в изучаване на гръцката философия и съвременната етика.

Макар че не е автобиографично писане, в цялата си работа Сенека поддържа голяма връзка между ежедневните си преживявания и философските отражения, които те предизвикват. Предишното нещо дойде до наши дни чрез писмените записи, които собствената Сенека осъзна.

В тази статия ще намерите биография на Lucio Anneo Séneca както и някои от основните характеристики на неговата работа.


  • Свързана статия: "15-те най-важни гръцки философи в историята"

Лусио Аннео Сенека: биография на строителен философ

Лусио Аннео Сенека е роден в Кордоба, Испания приблизително през 4-та година, в римската империя в провинция Хисания. Той дойде от едно отлично семейство и високо общество.

Баща му Марко Аннео Сенека е бил римски оратор и писател, който прави важни проучвания за историята на ораторията. Много от творбите му са отдадени на Лусио Аннео през Средновековието, време, в което синът на Сенека бил много признат. За да го разграничи, той беше наречен "Сенека" или "Сенека Старейшината".


Животът на младия Сенека премина през различни моменти, които му позволяваха да отразява дълбоко емоциите, амбицията, лечебната сила на философията и смъртта, наред с други теми. Всъщност повечето от неговите писания обикновено се интерпретират, като се има предвид неговата биография. Учи реторика и философия в Рим и кариерата му се признава за успешна, донякъде драматична и политическа.

Например, той беше обвинен в прелюбодеяние и изгнание за Корсика. По подобен начин той бил сред съветниците на император Нерон в политически сложни моменти и накрая бил обвинен в съучастие в конспирацията на Pisonian, за да убие Нерон. Поради тази причина той бил принуден да се самоубие в Рим през 65-та година.

Стоицизъм и писания на Сенека

Стоицизмът е философско училище, основано от "Зено де Сито", което се основава на сферата на страстите и живота, основан на търсенето на щастие по причина. През имперския период това училище има голямо влияние в литературните произведения.


Особено важни са особено трагедиите на Сенека, които имат важно философско съдържание. По същата причина Seneca се смята за философ и поет. Въпреки че тази диференциация е спорен въпрос сред специалистите.

В миналото всъщност се смятало, че са имали "двама Сенека": един философ и един трагичен (или поет). Днес е прието, че интересът на Сенека към етиката и психологията (особено разрушителните последици от прекомерната емоционалност) присъстват в цялата му литературна работа, както в стихове, така и в проза.

Във всеки случай техните трагедии се признават за по-тъмни писания от тези, направени в проза. Такъв е случаят например на субекта на смъртта, който в своите писания в прозата изглежда като освобождение; всъщност той обоснова самоубийството като етичен начин на умиране. В трагедиите, обаче, смъртта обикновено се проявява като преход към по-голямо страдание.

Сенека е съгласен с психологическия монизъм, доколкото той не прави разграничение между рационален или нерационален компонент на душата (точно както старите стотици не го правят). За тях знанието се основава на действие, няма разграничение между практическа и теоретична причина. В този смисъл теоретизирането и отразяването на етичните и моралните аспекти на ежедневието е начин за получаване на знание, постигане на щастие и добродетел.

По-късно влияние

Част от стоицизма на Сенека е призната за едно от най-важните предшественици на съвременната загриженост за оформянето на себе си и на нашия живот. От една страна, работата на Seneca набляга на по-ранната стоическа философия и добавя някои подробности. От друга страна, работата му се характеризира с липсата на технически характеристики и да подчертае терапевтичните свойства и практическите качества на философията.

Той защитава идеята за равенство на мъжете и начин на живот, основан на умереност. Последните представляват пътя към щастието и трябва да бъдат придружени от отхвърляне на суеверия. Част от неговата работа е възприета по един важен начин от ренесансови течения и от различни философски училища на модерността.

Представителни произведения

В своите писания той обсъжда някои въпроси, свързани с моралните проблеми на ежедневието. Сред най-изявените творби са например писмата до Licilio, моралните писма, моралните тестове, амброзийския кодекс и естествените въпроси. Заедно с утехата на майка си Хелвия и утехата за Полибий, утехата на Марция е най-старата известна творба до днес.

Библиографски справки:

  • Vogt, К. (2015). Сенека. Станфордската енциклопедия по философия. Получено на 13 август 2018 г. Налично в //plato.stanford.edu/entries/seneca/#LifWor.

Разведопрос: Игорь Викентьев про А.С. Пушкина (Февруари 2020).


Свързани Статии